НСОРБ Актив ЕООД
София 1111,
ул. „Голаш” 23
тел.: 02 943 44 67
e-mail: activ@namrb-activ.org
www.namrb-activ.org

 

Уважаеми дами и господа,

При заявяване на Вашето участие във второто обучение по прилагане на ЗОП и работа с ЦАИ „ЕОП“, което ще се проведе на 17-18 октомври в гр. Ловеч, хотел „Президиум Палас“, с лектор Ивайло Стоянов, моля да имате предвид следната информация:

 • Заявяването за участие се извършва до 15 октомври (вторник) само он-лайн в секцията Регистрация
 • За участие се заплаща такса, която включва: семинарна такса, обяд, вечеря, кафе паузи, конферентни материали, консултации с лекторите и по желание нощувка в единична или двойна стая на 17 октомври.
 • Част от разходите се поемат по проект на НСОРБ и според избрания начин на участие, размерът на таксата е:
 • Без нощувка 165 лева;
 • С резервация за нощувка в двойна стая 205 лева (на човек);
 • С резервация за нощувка в единична стая 220 лева.
 • Ако желаете да направите резервация за шофьор, следва да го отразите в заявката си за участие и да заплатите сума в размер на 125 лева, която включва - нощувка със закуска в единична стая, обяд и вечеря.
 • По Ваше желание можем да направим резервация за удължаване на престоя Ви в дните преди и след Събитието (16 и/или 18 октомври) за един ден и е както следва: нощувка със закуска в двойна/единична стая – 45/65 лева на човек. Всички посочени суми са с включен ДДС и се превеждат на следната банкова сметка:
Райфайзенбанк (България) ЕАД, София Главен офис,
IBAN BG89RZBB91551068054800, BIC RZBBBGSF
НСОРБ-Актив ЕООД
 
 • При превеждане на таксите за участие в платежното нареждане моля да посочите името на общината или второстепенния разпоредител, от чието име се превежда.
 • Краен срок за превеждане на таксите е не по-късно от 15 октомври (вторник).
 • При отказ от участие след 15 октомври 2019 г. не се възстановява такса участие. Фактурите ще бъдат издавани след получаване на дължимата сума и ще бъдат раздавани при регистрацията на участниците.

За въпроси и уточнения: Георги Колев, тел. 02/9434 467, 0882 037 751, g.kolev@namrb.org.